Pałac Młodzieży w Gdańsku
im. Obrońców Poczty Polskiej
ul. Ogarna 56
80-826 Gdańsk

Dyrektor - Elżbieta Porowska

Wicedyrektorzy
Małgorzata Bogut
Danuta Sadowska-Barankiewicz

tel.: 58 301-40-09; 58 301-60-07; 
fax: 58 301-40-09;

e-mail: sekretariat@pmgdansk.pl