Porowska Elżbieta -  dyrektor

Bogut Małgorzata – wicedyrektor, klub 4-5 latka

Sadowska-Barankiewicz Danuta - wicedyrektor, pracownia multimedialna