Zajęcia skoncentrowane są wokół literatury i poszerzania zdolności pisarskich. Skierowane do osób zainteresowanych tworzeniem treści interenetowych, m. in. blogów, form dziennikarskich, a także poezji. Poprzez gry i zabawy słowem będziemy ćwiczyć kreatywność oraz pamięć i logiczne myślenie. Zajęcia mają formę otwartą, co pozwala uczestnikom na pełną realizację swoich pomysłów. A wszystko to z zachowaniem podstawowych zasad ortografii, interpunkcji i stylistyki tekstu. Na zajęciach będziemy się również przygotowywać do udziału w konkursach literackich, gdzie uczestnicy będą mogli zaprezentować swoją twórczość. Do współpracy zapraszam dzieci i młodzież od 8 do 18 roku życia.


Prowadząca: Monika Sikorska


środa 17.45-19.25

sala 33