Ćwiczenia kreatywne i zabawy słowne będą rozwijać naszą wyobraźnię. Program przewiduje realizację treści poprzez gry w skojarzenia oraz ćwiczenia praktyczne (np. przygotowywanie kolażu, robienie wycinanek). Dzieci będą również poszerzać zasób słownictwa, utrwalać zasady gramatyki i ortografii, a także podejmą swoje pierwsze próby pisarskie.


Prowadząca: Monika Sikorska 


środa 15.00-17.35

sala 36