W pracowni wychowania przez sztukę dzieci i młodzież zdobywają wiedzę na temat podstawowych pojęć i zagadnień plastycznych. Rozwijają spostrzegawczość, wyobraźnię i myślenie twórcze w oparciu o techniki rysunkowe, malarskie, graficzne i mieszane. Eksperymentują z linią, barwą i fakturą tworząc prace z natury bądź wyobraźni. Inspiracją do własnych poszukiwań  są dzieła  artystów polskich i europejskich, wystawy w galeriach i muzeach, udział w konkursach plastycznych. W ubiegłym roku szkolnym uczestnicy pracowni zdobyli 17 nagród i 5 wyróżnień w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach plastycznych. Zapraszam do odkrywania własnych możliwości twórczych w świecie wyobraźni.


Prowadząca: Malgorzata Strożek


Grafik zajęć:

Grupa I

poniedziałek 15.00-18.30


Grupa II

wtorek 15.00-18.30


Grupa III

środa 15.00-17.35


Grupa IV

czwartek 15.00-16.40


Grupa V

czwartek 16.50-18.30


Grupa VI

piątek 15.00-17.35


Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 40