Profil pracowni bazuje na podejściu akademickim, gdzie studium martwej natury i modela stanowi podstawę nauki rysunku i malarstwa artystycznego. Podczas zajęć uczestnik nabywa umiejętności myślenia twórczego i abstrakcyjnego przy jednoczesnym opanowaniu warsztatu różnych technik rysunkowych i malarskich takich jak ołówek, węgiel, tusz, tempera, akryl. Na zajęciach z kompozycji poznaje podstawy projektowania plastycznego i graficznego.


Prowadząca: Karolina Bracławiec


Grafik zajęć:

piątek 16.50-20.20


Grupa I

sobota 9.00-11.35


Grupa I

sobota 11.45-13.25


Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 41