przewodnicząca - Aneta Krokoszyńska
wiceprzewodnicząca - Magdalena Dahm

Rada Rodziców
przy Pałacu Młodzieży
80-826 Gdańsk
ul. Ogarna 56


radarodzicow@pmgdansk.pl

KONTO: PKO BP S.A.
III o/Gdańsk
49 1020 1811 0000 0602 0015 1589

Wpłat prosimy dokonywać bezpośrednio na konto RR.