HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE

PRZEZ PAŁAC MŁODZIEŻY W GDAŃSKU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ETAP I: REKRUTACJA - dotyczy wolnych miejsc w pracowniach

  1. Składanie Wniosków o przyjęcie na zajęcia w sekretariacie Pałacu Młodzieży w dniach: 03.06.2019r. - 14.06.2019r. (wnioski dostępne w sekretariacie oraz na stronie pm.edu.gdansk.pl).
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 17.06.2019r. – 21.06.2019r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na zajęcia w placówce: 24.06.2019r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 24.06.2019r.

 

ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - dotyczy wolnych miejsc w pracowniach

  1. Składanie dokumentów wymaganych w drugim etapie rekrutacji w sekretariacie Pałacu Młodzieży w dniach: 24.06.2019r. – 26.06.2019r.
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 27.06.2019r. – 28.06.2019r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 01.07.2019r.

 

Kandydaci zamieszkali poza granicami Gminy Miasta Gdańska przyjmowani będą w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o  sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wnioski do pobrania poniżej.