Prowadząca: Monika Sejmicka-Piątek

Mali odkrywcy rozwijają kreatywność dzieci, ciekawość świata, płynność myślenia, wyobraźnię i fantazję. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznawania świata przy pomocy różnych metod, w tym doświadczeń i eksperymentów. Zajęcia rozwijają umiejętność planowania i pracy w grupie, a także uczą dzieci postaw proekologicznych, poprzez wykorzystywanie do prac surowców wtórnych.