Teatr plastyczny jest jedną z różnorodnych form działań plastycznych w Pałacu Młodzieży. Teatr ten opiera się na plastyce ruchu i dekoracji. Dominującą cechą tego typu inscenizacji jest przewaga obrazu nad słowem. Teatr plastyczny przybiera charakter intermedialny, wykorzystując media plastyczne np. collage, assemblage, environment oraz happening. Uczestnicy zajęć biorą udział w licznych konkursach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Przedział wiekowy: 6–14

Pracownia dostępna w punktach: PM, ul. Ogarna 56

Prowadzący: Justyna Aksinowicz