Zajęcia teatralne w Pałacu Młodzieży to warsztaty, które są adresowane do dzieci i młodzieży. Ich istotą jest rozbudzanie postaw twórczych uczestników, stymulowanie twórczej ekspresji, a przede wszystkim stworzenie uczestnikom przestrzeni, w której mogą być twórcami i mogą tworzyć razem z innymi, dzieląc się swoimi pomysłami, odczuciami i zdolnościami. Działania są ukierunkowane na pracę w zespole, rozwijanie zainteresowań, kreatywności, umiejętności społecznych uczestników, którzy poznają proces tworzenia spektaklu teatralnego na wszystkich poziomach jego realizacji. W każdym cyklu warsztatowym stosowane będą różnorodne formy i metody pracy, zgodne z potrzebami i preferencjami uczestników, m.in. gry i zabawy teatralne, techniki dramowe, plastyczne, muzyczne, literackie czy ruchowe.
Celem warsztatów jest aktywne wspieranie rozwoju dzieci poprzez pobudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań, kształtowanie wrażliwości estetycznej i społecznej.

Przedział wiekowy: 4+

Pracownia dostępna w punktach: PM, ul. Ogarna 56; SP 6, ul. Lawendowe Wzgórze 5

Prowadzący: Magdalena Kłosińska