Poniżej do pobrania szczegółowy plan zajęć wszystkich pracowni Pałacu Młodzieży w Gdańsku w roku szkolnym 2021/2022