Poniżej do pobrania szczegółowy plan zajęć wszystkich pracowni Pałacu Młodzieży w Gdańsku w roku szkolnym 2022/2023.