Prowadzący: Wojciech Krakus


Grupa I

poniedziałek 15.55-17.35


Grupa II

poniedziałek 17.45-20.20


Grupa III

wtorek 15.00-17.35


Grupa IV

środa 15.00-17.35


Grupa V

czwartek 15.55-17.35


Grupa VI

czwartek 17.45-19.25


Grupa VII

piątek 15.00-17.35