Prowadząca: Magdalena Warżawa


Flet prosty jest instrumentem dostępnym niemal dla każdego. Jak odpowiednio trzymać flet? Jak prawidłowo ułożyć palce? W jaki sposób zagrać dźwięki? W naszej pracowni młody flecista znajdzie niezbędne informacje w przejrzystej i łatwej do przyswojenia formie oraz nabierze odpowiednich umiejętności do posługiwania się instrumentem. Każdego roku uczestnicy mają szansę zaprezentować swoje umiejętności podczas koncertów, prezentacji artystycznych w Pałacu Młodzieży oraz różnorodnych imprez organizowanych na rzecz środowiska lokalnego. Ponadto młodzi artyści z sukcesami uczestniczą w licznych konkursach i festiwalach na terenie całego kraju. Pani Magdalena Warżawa uczy również interpretacji muzyki dawnej.