Prowadząca: Joanna Przyborowska 


Musical łączy w sobie trzy formy artystyczne: teatr, śpiew oraz taniec. 
To wszystko ma ogromny wpływ na kształtowanie warsztatu artystycznego, pobudzenie wyobraźni, poprawienie sprawności fizycznej oraz rozwijanie zdolności autoprezentacji. Uczestnicy tych zajęć będą musieli zmierzyć się między innymi z zadaniami aktorskimi, interpretacją tekstu, tańcem, pracą nad oddechem czy też pracą nad dykcją.