Prowadząca: Joanna Kozyrska-Sieczak


Grupa I

wtorek 15.00-16.40

Grupa II

wtorek 16.50-18.30

Grupa III

wtorek 18.40-20.20


Zajęcia w IX Liceum Ogólnokształcącym

Grupa IV

poniedziałek 15.30-18.05