Prowadząca: Anna Kwitniewska-Stanisławska


Grupa I

piątek 16.50-19.25


Grupa II

sobota 10.50-12.30


Grupa III

sobota 9.00-10.40


Grupa IV

piątek 15.00-16.40