Na zajęciach judo przeważają ćwiczenia ogólnorozwojowe i wszechstronność. Kształtuje się jednocześnie siłę, szybkość, wytrzymałość, gibkość i koordynację ruchową, wykorzystując do tego m.in. gry ruchowe. W grupach młodszych dzieci poznają tylko niektóre elementy judo, a w grupach starszych – poznają techniki, rzuty i chwyty, zdobywają kolejne stopnie kyu, uczą się współzawodnictwa i współodpowiedzialności oraz przygotowują się do udziału w zawodach.

Przedział wiekowy: 5+

Pracownia dostępna w punktach: PM, ul. Ogarna 56

Prowadzący: Katarzyna Furmanek