Prowadzący: Stanisław Łukowski


Techniki karate, formy (kata), kumie (walka) samoobrona, udział w zawodach, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy.