Prowadząca: Beata Klonecka

W sezonie żeglarskim zajęcia odbywają się na przystani żeglarskiej Pałacu Młodzieży, ul. Tarcice17. Po zakończeniu seoznu zajęcia przenoszą się do budynku ZSO nr 6 ul. Głęboka 11.


Grupa początkująca

wtorek 18.40-19.25

piątek 18.40-20.20


Grupa średniozaawansowana

piątek 15.55-18.30


Grupa zaawansowana

wtorek 15.55-18.30