Prowadząca: Magdalena Kłosińska

Mała Akademia Teatralna to warsztaty teatralne adresowane dla dzieci i młodzieży, których istotą jest rozbudzanie postaw twórczych uczestników, stymulowanie twórczej ekspresji a przede wszystkim stworzenie uczestnikom przestrzeni, w której mogą być twórcami i mogą tworzyć razem z innymi dzieląc się swoimi pomysłami, odczuciami, zdolnościami. Działania ukierunkowane są na pracę w zespole, rozwijanie zainteresowań, kreatywności, umiejętności społecznych uczestników, którzy poznają proces tworzenia spektaklu teatralnego na wszystkich poziomach jego realizacji. W każdym cyklu warsztatowym stosowane będą różnorodne formy i metody pracy, zgodne z potrzebami i preferencjami uczestników, m.in. gry i zabawy teatralne, techniki dramowe, plastyczne, muzyczne, literackie, ruchowe.

Celem warsztatów jest aktywne wspieranie rozwoju dzieci poprzez pobudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań, kształtowanie wrażliwości estetycznej i społecznej. Wszelkie działania mają u podstaw założenia edukacji kreatywnej.


Grupa 1 (10 lat i starsi)

środa 18.40-20.20

czwartek 15.00-16.40

Grupa 2 (7-10 lat)

czwartek 17.45-19.25

Grupa 3 (3-4 lat)

czwartek 16.50-17.35

piątek 16.50-17.35

Grupa 4 (5-6 lat)

piątek 15.00-16.40

Grupa 5 (5-6 lat)

piątek 17.45-19.25


Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 6

Grupa 1 (klasa 0-II)

wtorek 15.55-17.35

Grupa 2 (klasa III-VI)

wtorek 17.45-19.25