Prowadzący: Marcin Grzęda


W pracowni nr 5, w oparciu o program nauczania, dzieci wykonują podstawowe zadania umożliwiające im dalsze rozwijanie umiejętności i wrażliwości. Wykonujemy prace ceramiczne użytkowe, formy rzeźbiarskie i realizujemy indywidualne projekty młodych ceramików.