Prowadzący: Witold Rzedzicki

Ceramika dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w pracowni ceramiki pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu technologii ceramiki, wykonywania wyrobów z gliny (figur, naczyń i bardziej skomplikowanych kompozycji), malowania angobami, szkliwienia i wypalania prac.
Atrakcyjne są ćwiczenia na kole garncarskim, odlewy w formach gipsowych, tworzenie prac mozaikowych z kafelków ceramicznych.

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 6-16 lat.


Grupa I

poniedziałek 15.00-16.40

Grupa II

poniedziałek 16.50-18.30

Grupa III

wtorek 15.00-16.40

Grupa IV

wtorek 16.50-18.30

Grupa V

czwratek 15.00-16.40

Grupa VI

czwartek 16.50-18.30

Grupa VII

piątek 15.00-17.35