Prowadząca:  Ewa Lenard

Ceramika dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w pracowni ceramiki pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu technologii ceramiki, wykonywania wyrobów z gliny (figur, naczyń i bardziej skomplikowanych kompozycji), malowania angobami, szkliwienia i wypalania prac. Atrakcyjne są ćwiczenia na kole garncarskim, odlewy w formach gipsowych, tworzenie prac mozaikowych z kafelków ceramicznych.