Prowadząca: Grażyna Rypel


GRUPA I

poniedziałek 15.00-17.35

GRUPA II

wtorek 15.00-16.40

GRUPA III

wtorek 16.50-18.30

GRUPA IV

środa 15.55-18.30

GRUPA V

czwartek 15.00-16.40

GRUPA VI

czwartek 16.50-19.25

GRUPA VII

piątek 15.00-17.35