W pracowni wychowania przez sztukę dzieci i młodzież zdobywają wiedzę na temat podstawowych pojęć i zagadnień plastycznych. Rozwijają spostrzegawczość, wyobraźnię i myślenie twórcze w oparciu o techniki rysunkowe, malarskie, graficzne i mieszane. Eksperymentują z linią, barwą i fakturą tworząc prace z natury bądź wyobraźni. Inspiracją do własnych poszukiwań  są dzieła  artystów polskich i europejskich, wystawy w galeriach i muzeach, udział w konkursach plastycznych. W ubiegłym roku szkolnym uczestnicy pracowni zdobyli 17 nagród i 5 wyróżnień w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach plastycznych. Zapraszam do odkrywania własnych możliwości twórczych w świecie wyobraźni.


Prowadząca: Malgorzata Strożek


Grupa I (12-16 lat)
poniedziałek 15.55-18.30
sala 40


Grupa II (10-13 lat)
wtorek 15.00-18.30
sala 40


Grupa III (8-10 lat)
środa 15.00-17.35
sala 40


Grupa IV (5-8 lat)
czwartek 15.00-16.40
sala 40


Grupa V (8-10 lat)
czwartek 16.50-19.25
sala 40


Grupa VI (11-14 lat)
piątek 15.00-17.35
sala 40