Profil pracowni bazuje na podejściu akademickim, gdzie studium martwej natury i modela stanowi podstawę nauki rysunku i malarstwa artystycznego. Podczas zajęć uczestnik nabywa umiejętności myślenia twórczego i abstrakcyjnego przy jednoczesnym opanowaniu warsztatu różnych technik rysunkowych i malarskich takich jak ołówek, węgiel, tusz, tempera, akryl. Na zajęciach z kompozycji poznaje podstawy projektowania plastycznego i graficznego.

Prowadząca: Ada Kamińska


Grafik zajęć:


Grupa 1
piątek 15.00-17.35
sala 41


Grupa 2
sobota 9.00-11.35
sala 41


Grupa 3
sobota 11.45-14.20
sala 41


Grupa 4
sobota 14.30-16.10
sala 41


Grupa 5
czwartek 15.00-17.35
sala 41