Teatr plastyczny jest jedną z różnorodnych formy działań plastycznych w Pałacu Młodzieży. Teatr ten opiera się na plastyce ruchu, dekoracji i sposobu wyrażania się. Dominującą cechą tego typu inscenizacji jest przewaga obrazu nad słowem. Teatr plastyczny przybiera charakter intermedialny, wykorzystując media plastyczne np. collage, assemblage, environment oraz happening. 

Uczestnicy zajęć biorą udział w licznych konkursach o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.