Zapraszamy do zapoznania się z listą zakwalifikowanych osób do 12. Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Kolęd i Pastorałek „Nad Światem Cicha Noc”. Lista poniżej w załączniku.

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w Gdańsku do 21 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer:

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty/nazwę zespołu, uczestnictwo S/D w Konkursie NŚCN 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem: do 21 stycznia 2020 r. uczestnicy dokonują wpłaty wpisowego w kwocie 50 zł od osoby (uczestnictwo standard „S”). Każdy solista, który został jednocześnie zakwalifikowany w kategorii „zespół” dokonuje dodatkowej wpłaty w kwocie 20 zł od osoby (uczestnictwo dodatkowe „D”). 

Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty na osobę/instytucję wpłacającą.

W przypadku rezygnacji solisty/zespołu z udziału w konkursie, wpisowego nie zwracamy.

Prosimy ściśle przestrzegać terminów nadsyłania zgłoszeń i wpłat. Terminy te są ostateczne.

Lista zakwalifikowanych uczestników, nie jest listą startową. Harmonogram wraz z listą startową zostanie udostępniony 27 stycznia 2020 r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w 12. Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Kolęd i Pastorałek "Nad Światem Cicha Noc".

Karty zgłoszeń i oświadczenia przyjmowane będą do 10 stycznia 2020 roku. 

Przesłuchania odbędą się 1.02.2020 r. w Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminie poniżej.

Zapraszamy!