HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ

18.WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WOKALNY KOLĘD I PASTORAŁEK
‘’NAD ŚWIATEM CICHA NOC ‘’

 

w dniu 7 grudnia 2021r

                                                                            ZESPÓŁ  - początek -  GODZINA 13:00

                                                                              SOLIŚCI  - początek - GODZINA 13:20

 

ORGANIZATORZY PRZYPOMINAJĄ O KONIECZNOŚCI PRZYWIEZIENIA ZE SOBĄ ORYGINAŁU

KARTY ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIA.

 

UPRZEJMIE PROSIMY O SPRAWDZENIE, CZY WSZYSTKIE DOKUMENTY SĄ POPRAWNIE WYPEŁNIONE.

GODZINY PRZESŁUCHAŃ SĄ ORIENTACYJNE

 

PROSIMY WYKONAWCÓW O GOTOWOŚĆ DO WYSTĘPU NA 15 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ PRZESŁUCHAŃ.

 

W związku ze stanem epidemii związanym z COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo odwołania niniejszych przesłuchań.