9. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z województwa pomorskiego, uczących się języka angielskiego. Celem Konkursu jest poszerzanie wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz rozwijanie umiejętności językowych.


Finał Konkursu: marzec 2021 r.