Trójmiejski Konkurs Teatralny „GraMY” – Konkurs kierowany jest do amatorskich grup teatralnych, skupiających dzieci od 3 do 9 roku życia, działających w placówkach kultury i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Trójmiasta. Celem konkursu jest promocja teatru, jako narzędzia do kształtowania u dzieci kreatywności, otwartości umysłu oraz umiejętności scenicznych.


Finał Konkursu: czerwiec 2021 r.