A.Giętkowska-Liguz- wokal: 11.02. - 22.02.2019 r.

K. Bracławiec - malarstwo i rysunek - 12 - 21.02.2019 r,

M. Pomykala - gitara: 19.02. - 20.02.2019 r. 

R. Przytulski - judo: 18.02. - 22.02.2019 r.