W. Rudnik - taniec, akrobatyka -SP 7: 04.06.2019 r. - 27.06.2019 r.

S. Witek - zaj. filmowe - 10 - 28.06.2019 r.

M. Leśko-Mikołajczyk teatr tańca: 06.06. - 01.07..2019 r.