Zapraszamy do udziału w 11. Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Światłem malowane" uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego. Celem konkursu jest prezentacja twórczości młodzieży w zakresie sztuki fotografii, rozwijanie wrażliwości artystycznej, rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, zwrócenie uwagi młodych ludzi na piękno otaczającego nas świata oraz rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Na prace czekamy do 28 maja 2021 roku. Wszystkie szczegóły dostępne są w regulaminie, do pobrania poniżej.