Dział Sztuki Wizualnej

Rozwijamy zdolności, umiejętności i wyobraźnię plastyczną młodych twórców przez różnorodne formy działań plastycznych. Uczestnicy naszych zajęć biorą udział w licznych konkursach o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Ponadto mają okazję do prezentacji swoich osiągnięć artystycznych podczas cyklicznych wystaw w Pałacu Młodzieży.

Dział Sztuki Wizualnej obejmuje następujące pracownie:

 • ceramika,
 • fotografia artystyczna,
 • ilustracja i komiks,
 • krawiectwo,
 • plastyka,
 • rysunek i malarstwo,
 • teatr plastyczny.

Dział Wokalno-Instrumentalny

Zajmujemy się wszechstronnym rozwojem dzieci i młodzieży w zakresie edukacji wokalnej i instrumentalnej. Dajemy uczestnikom zajęć możliwość prezentowania swoich umiejętności podczas koncertów, prezentacji artystycznych w Pałacu Młodzieży oraz podczas różnorodnych imprez organizowanych na rzecz środowiska lokalnego. Ponadto młodzi artyści z sukcesami uczestniczą w licznych konkursach i festiwalach na terenie całego kraju.

Dział Wokalno-Instrumentalny obejmuje następujące pracownie:

 • flet,
 • gitara elektryczna,
 • gitara klasyczna,
 • gitara rytmiczna,
 • keyboard,
 • perkusja,
 • poezja śpiewana,
 • realizacja dźwięku,
 • trąbka,
 • umuzykalnienie,
 • wokal,
 • zespół instrumentalny,
 • zespół rockowy.

Dział Teatru, Tańca i Rytmiki

Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia w zakresie wielu stylów tanecznych, różnych form ekspresji teatralnej oraz edukacji muzycznej. Wspieramy dzieci i młodzież w odkrywaniu ich indywidualnych zasobów i talentów oraz uczymy współpracy w zespołach. Prowadzimy zajęcia w grupach na różnych poziomach zaawansowania. Okazją do zaprezentowania swoich umiejętności są liczne pokazy na terenie Pałacu Młodzieży oraz podczas wielu imprez realizowanych na rzecz środowiska lokalnego. Nasi uczestnicy prezentują się również na wielu konkursach i festiwalach na terenie całego kraju, zdobywając liczne nagrody.

Dział Teatru, Tańca i Rytmiki obejmuje następujące pracownie:

 • dancehall,
 • hip-hop,
 • musical,
 • popping,
 • rytmika,
 • taniec estradowy,
 • taniec współczesny,
 • teatr,
 • teatr tańca.

Dział Nauki i Kultury

Wspieramy uczestników w rozwijaniu ich kompetencji związanych z szeroko rozumianą edukacją szkolną. Rozwijamy umiejętności językowe przez naukę języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania, kształcenie umiejętności redagowania tekstów literackich przeznaczonych do publikacji w internecie. Rozwijamy umiejętności posługiwania się technologią informatyczną. Najmłodszym Gdańszczanom oferujemy zajęcia klubowe, które pozwalają na wszechstronny rozwój ich kompetencji społecznych, językowych, artystycznych.

Dział Nauki i Kultury obejmuje następujące pracownie:

 • Dziennikarskim okiem,
 • film,
 • grafika komputerowa,
 • język angielski,
 • klub twórczego malucha,
 • klub twórczego starszaka,
 • kreacja literacka,
 • majsterkowanie,
 • Mali odkrywcy,
 • przedsiębiorczość,
 • robotyka,
 • szachy.

Dział Rekreacji

Tym, którzy lubią aktywnie spędzać czas wolny, oferujemy różnorodną działalność sportową i rekreacyjną. Z sukcesami bierzemy udział w wielu zawodach sportowych na terenie całego kraju.

Dział Rekreacji obejmuje następujące pracownie:

 • akrobatyka,
 • judo,
 • karate,
 • Zdrowie na talerzu,
 • żeglarstwo.