Elżbieta Porowska  -  dyrektor

Małgorzata Bogut  – wicedyrektor, Klub 4-5 latka

Monika Sejmicka-Piątek  - wicedyrektor, Pracownia Małych Odkrywców 

Karol Majewski - wicedyrektor , Pracownia szachowa