Pałac Młodzieży w Gdańsku
im. Obrońców Poczty Polskiej
ul. Ogarna 56
80-826 GdańskDyrektor - Elżbieta Porowska

Wicedyrektorzy :


Małgorzata Bogut

Monika Sejmicka-Piątek 

Karol Majewski

tel.: 58 301-40-09; 58 301-60-07; 
fax: 58 301-40-09;

e-mail: sekretariat@pm.edu.gdansk.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 19:00

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Elżbieta Nikiel, email : iod@pmgdansk.pl