Poniżej do pobrania szczegółowy plan zajęć wszystkich pracowni Pałacu Młodzieży w Gdańsku w roku szkolnym 2023/2024.