7. Gdański Konkurs Plastyczny "Owoce i warzywa – Jem to, co smaczne i zdrowe” ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Kierowany jest do dzieci z gdańskich przedszkoli i uczniów szkół podstawowych klas 0 – VI oraz placówek wychowania pozaszkolnego.


Termin składania prac: 12 październik 2020 r.

Finał Konkursu: 26 październik 2020 r.