Ważne informacje dla uczestników!

 • Organizatorzy przypominają o konieczności przywiezienia ze sobą oryginał karty zgłoszenia i oświadczenia. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie czy wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione.
 • Każdy opiekun musi posiadać legitymację szkolne lub inne dokumenty potwierdzające wiek uczestników.
 • Rejestracji dokonuje opiekun w biurze zawodów.
 • Godziny prezentacji są orientacyjne. Prosimy o gotować do występu na 30 minut przed wyznaczoną godziną.
 • Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć akustykowi opisane nagranie na nośniku typu: płyta CD lub pendrive, co najmniej dwie prezentacje przed występem.

 • Czasy prezentacji:
  -solo i duety (hip-hop, dancehall) – eliminacje i półfinały do 1 min – muzyka organizatora; finały do 1 min – muzyka własna,
  -solo i duety (taniec współczesny, jazz, taniec z przyborem, inne formy tańca) – eliminacje półfinały; finał do 1 min – muzyka własna,
  -mini formacje – eliminacje i półfinały do 1 min 30 s. – muzyka własna; finały do 2 min – muzyka własna,
  -formacje – eliminacje i półfinały do 2 min – muzyka własna; finały do 3 min - muzyka własna.
  Minimalne przekroczenie czasu jest dozwolone wyłącznie w przypadku konieczności zakończenia frazy muzycznej.