Pałac Młodzieży w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne warsztaty tematyczne w naszych pracowniach organizowane w ramach Akcji Lato 2022. Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od lat 3 do ukończenia szkoły średniej (ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej). Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą warsztatów.

Warsztaty odbywać się będą w terminach:

  • 27.06.202–2.07.2022,
  • 4.07.2022–9.07.2022,
  • 22.08.2022–26.08.2022.

Zgłoszeń na warsztaty należy dokonywać drogą telefoniczną (nr tel. 58 301 40 09 oraz 58 301 60 07) od dnia 21.06.2022 w godzinach 10.00–15.00.

Wszystkie wymagane dokumenty i druki znajdują się w załącznikach. Po zgłoszeniu się na warsztaty drogą telefoniczną należy pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać niżej wymienione dokumenty. Dokumenty (osobny plik dla każdego rodzaju warsztatów) należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu dane warsztaty na pierwszych zajęciach:

  • wniosek o przyjęcie na warsztaty,
  • zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika warsztatów,
  • zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu (opcjonalnie),
  • upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę trzecią (opcjonalnie).