Bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima 2023 w Pałacu Młodzieży w Gdańsku - Pałac Młodzieży

Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej

05.01.2023

Pałac Młodzieży w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne warsztaty tematyczne w naszych pracowniach organizowane w ramach Akcji Zima 2023. Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od lat 3 do ukończenia szkoły średniej (ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej). Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą warsztatów.

Warsztaty odbywać się będą w terminach:

  • 16.01.2023–21.01.2023,
  • 23.01.2023–28.01.2023.

Zasady:

  • Jedno dziecko może wziąć udział w wielu rodzajach warsztatów.
  • W ramach jednego rodzaju warsztatów dziecko może zapisać się tylko do jednego nauczyciela i tylko do jednej grupy.
  • Dana grupa może mieć zajęcia kilka razy w czasie ferii. Wówczas można (zaleca się) zapisać dziecko na wszystkie zajęcia danej grupy.
  • Poszczególne grupy mają określone zakresy wiekowe. Przed zapisaniem dziecka należy upewnić się, że dziecko spełnia kryterium wieku dla danej grupy.

Zgłoszeń na warsztaty należy dokonywać drogą internetową za pośrednictwem systemu Enola: https://warsztaty.enola.net.pl.

Uwaga: Zgłoszenia na dane zajęcia należy dokonać najpóźniej na dwa dni przed ich rozpoczęciem.

Wszystkie wymagane dokumenty i druki znajdują się w załącznikach. Po otrzymaniu drogą mailową informacji o przyjęciu dziecka na warsztaty należy pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać niżej wymienione dokumenty. Dokumenty (osobny plik dla każdego rodzaju warsztatów) należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu dane warsztaty na pierwszych zajęciach:

powrót do góry