Gdańsk wspiera osoby dotknięte przemocą domową. Od 3 miesięcy funkcjonuje całodobowy numer alarmowy, pod którym można zgłaszać niepokojące i niepożądane wydarzenia. Dotyka cię agresja? Jesteś świadkiem przemocy? Zadzwoń po pomoc na 797 909 112.

Zadzwoń po pomoc na 797 909 112


Przemoc domową często spotyka zmowa milczenia. Fakt, że dzieje się za zamkniętymi drzwiami powoduje poczucie bezkarności sprawców i bezbronność osób poszkodowanych. Ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie zgłosić się po pomoc. Aby ułatwić ten pierwszy krok, miasto przed 3 miesiącami uruchomiło całodobowy telefon alarmowo-informacyjny 797 909 112 oraz adres mailowy wsparcie@mopr.gda.pl.

Zadbaj o siebie, zgłoś się po wsparcie

Żadne zgłoszenie nie przejdzie bez echa. Kontaktując się z dyżurującym specjalistą osoba dzwoniąca uzyskuje niezbędne wsparcie ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny. W sytuacjach tego wymagających zostaje wszczęta Procedura Niebieskiej Karty. Wiele osób uzyskało już tą drogą niezbędne wsparcie adekwatne do ich sytuacji życiowej.

Kampania Dom bez przemocy i numer 797 909 112 to kolejny krok miasta w walce z przemocą domową. W ubiegłym roku powstał Miejski System Interwencji Kryzysowej pozwalający niezwłocznie uruchomić wsparcie specjalistyczne ponad 30 podmiotów pomocowych działających na terenie miasta.

Bezpieczna rodzina

Funkcjonuje również gdański Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wykonujący ustawowe zadania z tego obszaru. W jego skład wchodzą specjaliści z instytucji miejskich jak i organizacji pozarządowych, na co dzień pracujący z osobami zarówno doświadczającymi, jak i stosującymi przemoc w rodzinie. Pozwoliło to na wypracowanie skutecznych ścieżek wsparcia dla osób potrzebujących. Każdy, kto tego wymaga otrzymuje niezwłoczne wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne. Uzyskuje także informacje, jak skutecznie odizolować sprawcę przemocy domowej od członków rodziny. Gdy sytuacja tego wymaga osoba doświadczająca przemocy uzyskuje bezpieczne schronienie.

Swoim wsparciem służą także gdańskie instytucje i organizacje pozarządowe m.in.:

Więcej informacji o tym, gdzie szukać pomocy znajdą Państwo na stronie http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/dzieci-i-rodzina/przeciwdzialanie-przemocy/ .