WAŻNE INFORMACJĘ DLA UCZESTNIKÓW!

ORGANIZATORZY PRZYPOMINAJĄ O KONIECZNOŚCI PRZYWIEZIENIE ZE SOBĄ ORYGINAŁ KARTY ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIA. UPRZEJMIE PROSIMY O SPRAWDZENIE, CZY WSZYSTKIE DOKUMENTY SĄ POPRAWNIE WYPEŁNIONE.

PROSIMY O SZYBSZE PRZYBYCIE W CELU REJESTRACJI PRZED KONKURSEM.

GODZINY PRZESŁUCHAŃ SĄ ORIENTACYJNE – PROSIMY WYKONAWCÓW O GOTOWOŚĆ DO WYSTĘPU NA 30 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ PRZESŁUCHAŃ.