Drodzy Uczestnicy! Szanowni Państwo!

4. Gdański Konkurs Recytatorski "Liryka dla smyka" odbędzie się 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Pałacu Młodzieży w Gdańsku (ul. Ogarna 56).

Lista startowa pozostaje bez zmian.

Załącznik z harmonogramem i kolejnością wystąpień, poniżej.

WAŻNE INFORMACJĘ DLA UCZESTNIKÓW!

ORGANIZATORZY PRZYPOMINAJĄ O KONIECZNOŚCI PRZYWIEZIENIE ZE SOBĄ ORYGINAŁ KARTY ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIA. UPRZEJMIE PROSIMY O SPRAWDZENIE, CZY WSZYSTKIE DOKUMENTY SĄ POPRAWNIE WYPEŁNIONE.

PROSIMY O SZYBSZE PRZYBYCIE W CELU REJESTRACJI PRZED KONKURSEM.

GODZINY PRZESŁUCHAŃ SĄ ORIENTACYJNE – PROSIMY WYKONAWCÓW O GOTOWOŚĆ DO WYSTĘPU NA 30 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ PRZESŁUCHAŃ.