HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ PAŁAC MŁODZIEŻY W GDAŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Składanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach przez rodziców dzieci lub pełnoletnich uczestników w dniach 27.07.2020 r. – 31.07.2020 r.

1. Weryfikacja złożonych deklaracji kontynuacji uczestnictwa: 03.08.2020 r. – 06.08.2020 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce zgodnie z deklaracjami kontynuacji uczestnictwa: 07.08.2020 r.

ETAP I: REKRUTACJA – dotyczy wolnych miejsc w pracowniach

1. Składanie Wniosków o przyjęcie na zajęcia – termin: 03.08.2020 r. – 14.08.2020 r.

2. Weryfikacja złożonych wniosków: 17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych za zajęcia w placówce: 24.08.2020 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 24.08.2020 r.

ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – dotyczy wolnych miejsc w pracowniach.

1. Składanie dokumentów wymaganych w drugim etapie rekrutacji w terminie: 24.08.2020 r. – 25.08.2020 r.

2. Weryfikacja złożonych wniosków: 26.08.2020 r. – 27.08.2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 28.08.2020 r.

Kandydaci zamieszkali poza granicami Gminy Miasta Gdańska przyjmowani będą w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor Pałacu Młodzieży


Poniżej do pobrania tabelka z informacją, jakie zajęcia będą prowadzone w Pałacu Młodzieży w Gdańsku w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na grupy wiekowe.