Szanowni Państwo,
 
informujemy, że osoby przyjęte w bieżącym roku szkolnym na zajęcia do Pałacu Młodzieży, a chcące kontynuować zajęcia w wybranych obecnie pracowniach w przyszłym roku szkolnym (2023/2024), powinny złożyć deklarację kontynuacji uczestnictwa. Deklarację taką należy złożyć w dniach 17.04.2023–21.04.2023 za pośrednictwem systemu rekrutacji VULCAN (https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/pmgdansk/default.aspx), a wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej Pałacu Młodzieży w dniach 17.04.2023–21.04.2023 w godz. 8.00–18.00. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: harmonogramem rekrutacji, instrukcją, zasadami kontynuacji oraz procedurami bezpieczeństwa w Pałacu Młodzieży.
 
Dostęp do systemu rekrutacji VULCAN będzie możliwy od poniedziałku 17.04.2023.
 
Złożone deklaracje zostaną zweryfikowane w dniach 24.04.2023–9.05.2023, a wyniki w postaci list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości 9.05.2023.