Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby przyjęte w bieżącym roku szkolnym (2023/2024) na zajęcia do Pałacu Młodzieży, a chcące kontynuować zajęcia w wybranych obecnie pracowniach w przyszłym roku szkolnym (2024/2025), powinny złożyć deklarację kontynuacji uczestnictwa. Deklarację taką należy złożyć w dniach 8.04.2024–12.04.2024 za pośrednictwem systemu rekrutacji VULCAN (https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/pmgdansk/default.aspx), a wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do Pałacu Młodzieży w dniach 8.04.2024–12.04.2024 w godz. 8.00–18.00. Wniosek można dostarczyć bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej lub pośrednio, wrzucając go (po spakowaniu do koperty) do urny znajdującej się przy portierni. Zachęcamy do bezpośredniego dostarczania wniosku do komisji rekrutacyjnej, co spowoduje, że wniosek zostanie na miejscu sprawdzony pod kątem formalnym. W przypadku wrzucenia do urny wniosku niespełniającego wszystkich wymogów formalnych należy się liczyć z koniecznością ponownego stawienia się w placówce celem uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: harmonogramem rekrutacji, instrukcją, zasadami kontynuacji oraz procedurami bezpieczeństwa w Pałacu Młodzieży.

Dostęp do systemu rekrutacji VULCAN będzie możliwy od poniedziałku 8.04.2024.

Złożone deklaracje zostaną zweryfikowane w dniach 15.04.2024–25.04.2024, a wyniki w postaci list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości 26.04.2024.