Szanowni Państwo

W dniach 13 marca 2019 roku oraz 21-25 marca 2019 roku, w Pałacu Młodzieży, zostały przeprowadzone referenda strajkowe przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ “Solidarność”. W referendum Oddziału ZNP wzięło udział 46 uprawnionych do głosowania co stanowi 53 % ogólnej liczby uprawnionych. Za przeprowadzeniem strajku opowiedziało się 96 % biorących udział w głosowaniu. W referendum NSZZ “Solidarność” wzięło udział 56 uprawnionych do głosowania co stanowi 65,11% ogólnej liczby uprawnionych. Za udziałem w strajku opowiedziało się 91,07 % osób biorących udział w głosowaniu. Informuję, że zgodnie z wynikami referendum pracownicy placówki opowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Akcja strajkowa rozpocznie się w dniu 08.04.2019 roku i trwać będzie do odwołania. Liczba osób biorących udział w akcji strajkowej będzie mi znana dopiero w poniedziałek, 8.04.2019 roku.

Wszelkie nowe informacje będę przekazywała Państwu na bieżąco za pośrednictwem sms oraz naszej strony internetowej http://pm.edu.gdansk.pl/pl .

Z poważaniem

Elżbieta Porowska

Dyrektor Pałacu Młodzieży