Przypominamy, że do 19.09.2018 można jeszcze nadsyłać prace plastyczne na konkurs „ Jestem widoczny, jestem bezpieczny w drodze do szkoły”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gdańskich szkół podstawowych w dwóch kategoriach: 0 - IV oraz V - VIII.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

temat pracy - artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki konkursu,
rozmiar – format A3,
forma i technika – technika płaska lub przestrzenna, z wyłączeniem kasz, materiałów sypkich i łatwopalnych,
praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.

Ukończone dzieła należy dostarczyć do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Pałacu Młodzieży www.pmgdansk.pl dnia 21 września 2018r.

Laureaci zostaną wyróżnieni na scenie podczas wydarzenia organizowanego przez PORD „ WIDOCZNY= BEZPIECZNY” , które odbędzie się 23.09.2018 r. na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku.
Serdecznie zapraszamy!