Poniżej do pobrania lista osób zakwalifikowanych do Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Piosenki "Z piosenką przez dekadę".

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w Gdańsku do 7 lutego 2021 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer:

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty/nazwę zespołu, uczestnictwo w Festiwalu FPP

 

Uczestnicy dokonują wpłaty wpisowego w kwocie:

solista – 20 zł

zespół/duet – 50 zł

 

Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty na osobę/instytucję wpłacającą.

W przypadku rezygnacji solisty/zespołu z udziału w konkursie, wpisowego nie zwracamy.

 

Błędy w nazwiskach prosimy zgłaszać na adres imprezy@pmgdansk.pl

 

Prosimy ściśle przestrzegać terminów nadsyłania zgłoszeń i wpłat. Terminy te są ostateczne.