Już jest! Lista solistów, duetów, mini-formacji i formacji zakwalifikowanych do Dance Group 2020!

Cieszymy się niezmiernie, że już niedługo spotkamy się razem z Wami na naszym tanecznym święcie, jakim jest Dance Group 2020! Poniżej lista zakwalifikowanych.


Ważne informacje!

Uwaga! Podana lista nie jest listą startową!

Instytucje zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w Gdańsku do 8 marca 2020 r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora!) na numer:

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową lub w przypadku dużej liczby zgłoszeń Nazwę Placówki, liczbę solistów, duetów, mini formacji i formacji. 

W dniach 4-8 marca 2020 r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów, wyłącznie instytucja zgłaszająca dokonuje wpłaty, w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości:

  • 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet,
  • 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet,
  • 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet,
  • 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet

wyłącznie na konto organizatora.

Faktury wystawiamy po dokonaniu przelewu, wyłącznie na instytucję zgłaszającą uczestników, która zgodnie z §5 p. 14 dokonała wpłaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w 8. OFFT wpisowego nie zwracamy.

 

Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na adres: dance@pmgdansk.pl